catharina
03/03/2016 - Catharina Vergeer

Kinderen kunnen kunstzinnig filosoferen

‘‘‘Dat kan ik ook!’’ Denken sommige mensen bij het zien van kunst. Maar is dat zo?1 Dit bespreken met kinderen en net als Bas Haring een Mondriaan namaken? Meningen worden gevormd en bijgesteld; analytische kijk wordt verbreed dankzij een meer onbeperkte blik van kinderen. ‘Stel je voor dat in één kunstwerk een geheime boodschap zit. Welk werk is dat en wat is de boodschap?2 Door filosoferen ontstaat ruimte voor het persoonlijk verhouden tot een kunstwerk, niet de waarheid over kunst. Ivo, negen jaar oud: ‘Kinderen kunnen ook kunstenaars zijn.’3 Laagdrempelig naar kunst kijken creëert meerdere lagen.

Kijk naar de wereld en kunst: vanuit een bepaalde verwondering en vraag door. ‘Kunstenaars nemen vaak een niet-alledaags standpunt in ten opzichte van de werkelijkheid. Dit verleidt kinderen ertoe ook onder woorden te brengen wat hun eigen vooronderstellingen zijn en waarom ze dat vinden. Filosoferen biedt een andere manier om naar een kunstwerk te kijken, het te proeven met je ogen.’4

Een taal ontwikkelen die over kunst gaat, lijkt te zijn gebaseerd op een optelsom. Eerst geef je kinderen ruimte tot zelf denken en eigen inbreng, dit schept aandacht en belangstelling. Vervolgens vraag je door en na op deze inbreng en dit vormt verdieping in kunstbeschouwing en reflectie. In het gesprek van de kinderen niet streven naar het juiste antwoord geeft vragen van kinderen, die de basis vormen van het filosofisch gesprek en dialoog over kunst. ‘Het antwoord bestaat niet’5, zo luidt het antwoord.

Letterlijk in een andere wereld stappen helpt in dit gesprek: de wereld van musea, galeries en kunstcentra. Wanneer de eigen omgeving (het klaslokaal) leidend blijft; spelen verassingen en geheimen een grote rol in nieuwsgierigheid naar het kunstwerk.

Zienswijze van kinderen is hierbij de grootste verassing? Volwassenen blijven zich hierover verbazen. De overheid stimuleert deze verbazingwekkende inbreng bij kinderen.Binnen het Nederlandse basisonderwijs zijn er zeven leergebieden. Een daarvan is het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Er zijn ook kerndoelen voor cultuureducatie. Die vallen niet alleen onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie, maar ook onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld.6 Het ontwikkelen van wereldwijsheid aan de hand van kunst – de ontwikkeling opent de Oriëntatie op jezelf en de wereld. Het eigen denken stimuleren is officieel erkend als leerzaam; leerlingen denken als kunstenaars in de klas: filosoferen over kunst.

Bronnen

1 Haring, Bas. (2016). Kan iedereen kunst maken? Opgehaald van URL http://www.basharing.com/wanneer-lijkt-een-schilderij/

2 Museum Dobbel Spel. (2015). Werp jezelf door het museum.

Kröller-Müller Museum en Herman Tibosch.

3 NPO. (2011). Art XS. opgehaald van URL http://www.npo.nl/art-xs/10-12-2011/AVRO_1477723

4 Dvd. (2010). Filosoferen met kinderen over kunst.

Kröller-Müller Museum, Kunstbalie en EDU-ART.

5 Kunstenaars in de klas. (2012). Filosoferen met kunst. opgehaald van URL http://www.kunstenaarsindeklas.nl/filosoferen-met-kunst/

6 Ikca. (2016). Primair onderwijs. Kerndoelen en leergebieden. opgehaald van URL http://www.lkca.nl/primair-onderwijs/kerndoelen-en-leergebieden

Terug naar boven

Biografie

Naam

Klas

Over de

Website

klik hier

Gerelateerde artikelen - Uncategorized